Nu utbildas 380 förare på Västerås nya elbuss

För att förbereda sig inför trafikstart av de nya elbussarna i Västerås har Svealandstrafiken nu påbörjat intensivutbildning av samtliga förare på sin depå i Västerås. Totalt kommer närmare 380 förare genomgå en teoretisk och praktisk utbildning för att kunna framföra elbussen på ett tryggt och säkert sätt.

Utbildningen, som genomförs på Svealandstrafikens depå i Västerås, inkluderar bland annat en genomgång av samtliga reglage och funktioner i bussen samt rutiner för laddning av bussen. Dessutom ingår körträning på 45 minuter och en specifik utbildningsdel kopplat till elbussens säkerhet. Utbildare är åtta egna förare, som tidigare genomgått en mer omfattande utbildning hos fordonsleverantören Volvo Bussar.

– Det känns bra att vi nu är igång med utbildningen, och vår plan är att samtliga förare i Västerås ska vara färdigutbildade lagom till bussarna rullar ut i trafik. Även om elbussarna inte skiljer sig så mycket från våra befintliga biogasbussar är det ändå ett nytt fordon, med nya funktioner och egenskaper, som vi vill att alla känner sig bekväma med, säger Frans Einarsson, Utbildningschef på Svealandstrafiken.

Mekaniker med specialistkompetens
Utöver utbildning av förarna har även elva av Svealandstrafikens mekaniker genomgått en fyra dagar lång utbildning hos fordonstillverkaren. En utbildning som bland annat fokuserade på säkerheten kring elbussarna, så att mekanikerna kan arbeta med bussarna på ett säkert sätt.

– De mekaniker som utbildats utgör kärnkompetensen kring våra elbussar och det har varit viktigt för oss att de utbildats ordentligt och i god tid före trafikstart. Vi känner oss trygga med att vår personal, oavsett om det handlar om förare eller mekaniker, kommer vara redo när bussarna går ut i trafik, säger Peter Beckman, Produktionschef på Svealandstrafiken.

De mekaniker som inte genomgått den fyra dagar långa utbildningen kommer tillsammans med övrig personal i servicehall och trafikledning genomgå samma utbildning som förarna samt en e-learningutbildning.