Svenska företag i framkant i omställningen till mer miljövänliga bränslealternativ

Den tredje och sista delen av den årliga barometern utförd av Arval Mobility Observatory, visar att en stor majoritet av svenska företag har implementerat nya bränslealternativ för personbilar. I år har mer än sju av tio företag gjort denna omställning och den främsta anledningen är bränslealternativens lägre miljöpåverkan.

Arval Mobility Observatory är en branschreferens som genomför årliga prognostiseringar för mobilitetstrender på europeisk nivå och samtidigt för den lokala marknaden i Sverige. Nu har man publicerat den 18e upplagan av sin årliga barometer. I år intervjuades 5 896 vagnparksansvariga i 26 länder där sex av de 26 är nytillkomna länder i undersökningen. I Sverige intervjuades totalt 301 vagnparksansvariga hos företag med en till 99 anställda och över 100 anställda.

Vad som sticker ut i den senaste rapporten är att Sverige ligger långt före det europeiska genomsnittet i omställningen till mer miljövänliga bränslealternativ för personbilar. Det är plug-in-hybrider (52%) och 100 % BEV (43%) som dominerar marknaden för alternativa bränsletekniker. En fortsatt positiv trend förutspås de närmaste åren då mer än hälften av företagen svarar att de tror att deras personbilsparker kommer att bestå av 100% BEV under de kommande tre åren, vilket är mycket högre än genomsnittet i Europa. Dessutom tror svenska företag att 48% av deras personbilspark och 10% av LCV-parken under de kommande tre åren kommer att bestå till 100% av batterielektriska fordon.

Tittar man på hur utvecklingen ser ut för LCV så är andelen fordon som drivs av miljövänliga bränslealternativ mycket lägre, detta tycks främst bero på bristfällig publik infrastruktur.

På frågan om varför företagen överväger att implementera ny teknik för alternativa bränslen så svarar 70% att det beror på deras lägre miljöpåverkan och den näst förekommande anledningen är för att minska bränslekostnaderna.

För att ta del av den sista och tredje delen av Fleet and Mobility Barometer 2022